Zawody przyszłości

Stała obserwacja przeobrażeń zachodzących na rynku pracy oraz sytuacji społeczno-gospodarczej pozwala przewidzieć przyszłość zawodową w Polsce. Ciągłe zmiany w gospodarce powodują, że niektóre zawody przestają istnieć, inne przeżywają dynamiczny rozwój, a z czasem pojawiają się nowe, nieznane dotąd profesje.

czytaj całość

Zaplanuj edukację i karierę

Poziom satysfakcji pracownika w sferze zawodowej uzależniony jest od tego, czy praca pozwala mu realizować jego umiejętności, zainteresowania i wartości. We współczesnych czasach znalezienie pracy zgodnej z naszym wykształceniem i zdolnościami, którą będziemy wykonywać z przyjemnością nie jest łatwe. Jednak dla osób, które stoją przed wyborem ścieżki kariery zawodowej  lub chcących się przekwalifikować doradcy przygotowują teksty predyspozycji zawodowych, które pozwalają zidentyfikować mocne strony respondenta.

czytaj całość

Wybór przedmiotów maturalnych

Każdy maturzysta dokonując wyboru przedmiotów maturalnych powinien kierować się przede wszystkim wymogami stawianymi przez uczelnię, na której chciałby w przyszłości studiować. Szkoły wyższe zwykle już rok wcześniej określają warunki rekrutacyjne, zamieszczając je na stronach internetowych, ulotkach reklamowych, czy w specjalnych informatorach dla maturzystów.

czytaj całość

Wybierz uczelnię i kierunek studiów

Po zdanej maturze każdego absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej czeka podjęcie ważnej życiowej decyzji- wybór uczelni i kierunku studiów. Najlepiej byłoby, gdyby wybrane studia były zgodne z naszymi zainteresowaniami, a w przyszłości pozwoliły na wykonywanie satysfakcjonującej i dobrze płatnej pracy.

czytaj całość